44A Sanat Galerisi

Sanatçının Seyir Defteri

Geçmiş

FacebookBanner.jpg
SANATÇI

Ahmet Elhan, Ahmet Umur Deniz, Argun Okumuşoğlu, Arzu Başaran, Balkan Naci İslimyeli, Bilge Alkor, Erdağ Aksel, Esat Tekand, Evren Sungur, Ferhat Özgür, Hüsnü Koldaş, İlhan Sayın, İnci Eviner, Mustafa Karasu, Nur Koçak, Olgu Ülkenciler, Özdemir Altan, Resul Aytemur, Sahir Erdinç, Serhat Kiraz, Sevinç Altan, Seyhun Topuz, Şahin Erkoçak, Şahin Paksoy, Şenol Yorozlu

SERGİ TANITIMI

Sanatçının kendi kendisiyle konuşma ve zihninin sınırsızlığını keşfetme aracı olan desen, yaratıcı elin ısrar ve disiplinle terbiye edildiği ve sürekli üreterek var olduğu bir sürecin ürünüdür. Zamanla elin kazandığı denge, çizgiyi, imzaya dönüştürür.

Sanatçının biricikliğini, duyarlığını, dünyayı alımlama sürecini, geçirdiği değişimleri ve ruh hallerini desenlerinde izlerken kendimizi onun dünyasına daha yakın hissederiz. Yaratıcı elin dokunduğu, izlerini bıraktığı ve işaretler koyduğu desenin, sanatçıyla izleyici arasındaki tuhaf mesafeyi kıran, sanatçının mahremini paylaştığı duygusunu veren samimi etkisi, onu, aynı zamanda bir gizemin kapısını aralarcasına çekici ve ilginç kılar.

Denemelerin, düşüncelerin, kurguların, yapıp bozmaların izlerini taşıyan desenler, görsel belleğin seyir defteri olmasının yanı sıra sanatçının takıntısının derinliğini ve düşünce sürecini de ortaya koyar. Desen, bir karalama iken sanatçının olanaklarını keşfetmesini sağlayan bir zemin; tasarlanan bir eserin hazırlık çalışmasıyken sanatçıya gidebileceği yönleri gösteren bir kılavuz gibidir. Zihin, göz ve el arasındaki bu uyumlu akış, başlı başına çizginin hakimiyetini ilan eden bir resme de dönüşebilir.

Kimi zaman görkemli bir eseri önceleyen bir eskizin daha güçlü bir etki bırakması, malzemenin yalınlığının, zorunlu olarak yeteneği, ifade gücünü öne çıkarmasında yatar. Malzemeyle kısıtlanan olanaklar, görsel ifadenin en eski ve en temel aracı olan çizginin sınırsız gücüyle aşılır. Desendeki ifadenin gücü, asgari malzeme ile azami bir etki yaratmanın verdiği zorluğu aşma arzusundadır.

Sanatta yeteneği ve işçiliği dışlayan söylemler, sanatçının güncel buluşlarını ve felsefi, politik referanslara dayalı iddialı yazıların eşlik ettiği işleri yüceltirken, yaratıcı eli hükümsüz bırakma ve çağdaşlık dışı nitelendirme çabası içindeler. Bu yüzden tam da şimdi, desenin, form ve teknik olarak farklılaşsa da bir sanatçı için en temel alıştırma, düşünme ve üretme pratiği olduğunun altını çizmek; yeteneğin ve üretme disiplininin değerini vurgulamak istedik.

TARİH

2013-12-10 / 2014-01-25