Sergi

Katran ve Tüy

SANATÇI

Yavuz Tanyeli

SERGİ TANITIMI

Tanyeli’nin büyük boyutlu çalışmaları güncel, politik ve toplumsal sorgulamaları, bizi, öyküler, mitler, kültler, ritüeller dünyasına götürüyor. Enerjik fırçası ve her zaman güçlü, çok renkli, karanlık arka plan dünyalarının (tragedya) üzerine yerleştirilmiş senaryolarıyla sanki ağır konulara sahne yaratıyor. Tanyeli dinsel ve pagan, şimdiki ile arkaik, doğunun ve batının imgelerini, kültürel sınırları aşarak anlaşabilme temeli arayışı içinde dünyasal tablolarda birleştiriyor.

TARİH

2009-05-19 / 2009-05-27

SANATÇININ DİĞER SERGİLERİ
SERGİ KATALOĞUSERGİ KAPAĞI
IMG_0650 IMG_0538IMG_0668