Sergi

Bir Takım Benzerlikler

SANATÇI

Semih Duman, Ahmet Elhan, Ege Kanar, Çağlar Kanzık, Cihan Poçan, Sinan Tanrıdağ, Begüm Yamanlar

SERGİ TANITIMI

“Bir Takım Benzerlikler”, sekiz sanatçının mercek bazlı görüntülere dair teorik bir tartışma yürütmek üzere bir araya gelmelerinin ve bu süreç boyunca beliren çıkış noktalarını farklı aktarım stratejileri yardımıyla somutlaştırma çabalarının ürünü. Kavramsal ve biçimsel anlamda herbiri kendi açtığı özgürlük alanından konuşan bu işler, bir bütün olarak okunduklarında da çok sesli bir iletişim düzlemi kurabilecekleri öngörüsü ile yanyana getiriliyor. Serginin ana eksenini oluşturan yapısökümcü tavır, mekanik olarak yeniden üretilen gerçekliğin uğradığı bozulmayı ve yeni optik teknolojiler bağlamında idealize bir arkaik imgeye dönüşen saf fotografik görüntünün gittikçe silikleşen sınırlarını dert ediniyor. Çarpıtmayı, bozmayı, eklemeler ve kopmalar üzerinden anlam üretmeyi meşru bir tutum olarak sahiplenen bu seçki; normlara, kanonlara ve onları besleyen işaret sistemlerine eleştirel göndermelerde bulunarak günümüz imge ekonomisinin transparan yanıltıcılığı karşısında çok boyutlu bir yabancılaşma efekti üretebilme imkanını araştırıyor. Bu bağlamda “Bir Takım Benzerlikler” hem fotografik görüntünün tekinsiz bir gerçeklik yanılsaması olarak konumuna, hem de bu kolektif çaba boyunca ortaya çıkan yapılar arasında kurulup bozulan geçişlilik ilişkilerine, benzeşme ve farklılaşmalara atıfta bulunuyor.

TARİH

2012-09-11 / 2012-09-29

SANATÇININ DİĞER SERGİLERİ
SERGİ KATALOĞUSERGİ KAPAĞI
_MG_1824 _MG_1837_MG_1863_MG_1865_MG_1816_MG_1818_MG_1833_MG_1853_MG_1860